GlassAkademin.se – Ställen, Recept & Maskiner

SVEN BJÖRK ; PORTFOLIO

Foton och illustrationer

Eftersom både mina egna och andras foton beskärs, redigeras och ofta även retuscheras och till sist anpassas till formatet för sidorna på GlassAkademin.se blir bildvalen skräddarsydda efter eget huvud och många gånger också designade för att passa formatet.

Ofta innebär det också en hel del arbete, som inte syns i slutänden, men som blir slutresultatet.

 

Fotocollage

Mina egendesignade fotocollage skapas ur flera foton, ofta ur fem till tio olika, för att summeras och få ett slutresultat i en. Den skapade effekten av att använda flera bilder i ett framilat, maskerat collage utgör bildens skapelse. På så sätt bestämmer jag vad jag väljer att visa, hur det ska framtonas och vad som inte ska finnas med i summeringen av de flera bilderna, det så kallade slutresultatet.

Miljöer väljer jag ur flera olika bilder, det som till exempel ingår i ett stilleben i förgrunden möbleras om efter eget huvud, färgval matchas, etiketter byts ut, opacitet skapas i till exempel glasflaskor och loggor eller skyltar läggs slutligen på.

Fotodesign – Montage och Illustrationer 

Precis som med mina fotocollage designas även de mer riktade reklamfotona och illustrationerna med loggor, texter och bildval. I dessa mer objektsfyllda bilder skräddarsyr jag design, färger och bilder. Såsom små detaljer, justerade ljusförhållande, färger och storleksanpassade bilder ger slutresultat tillsammans med textdesign och loggor något i slutänden som i min mening ser ut som om de till exempel är från en speciell tidsepok.

Ett tydligt exempel på ett sådant designförfarande är bilden Electric Nurse och Midsommarhälsningsbilden – som bägge är designade utefter den principen.